powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. - Część II Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”

mBank S.A. informuje, że w dniu 08.02.2016 r. wprowadza zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. - Część II Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”  polegające na:

1. modyfikacji przepisów dotyczących skarg i reklamacji, wynikających z obowiązku wprowadzenia klauzul reklamacyjnych do wzorów umów/regulaminów, w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

2. aktualizacji adresów stron serwisu internetowy Grupy mBanku, 

3. aktualizacji przepisów dotyczących przeglądarek obsługujących system CompanyNet, 

4. uzupełnieniu przepisów o informacje dotyczące polecenia przelewu na rachunek organu celnego,

5. uzupełnieniu przepisów dotyczących czasu udostępniania klientowi informacji bankowych, w szczególności raportów oraz uzupełnieniu przepisów dotyczących ogólnych zasad realizacji zleceń w zakresie składania dyspozycji za pomocą poczty elektronicznej,

6. aktualizacji Karty użytkownika systemu mBank CompanyNet w części dotyczącej Gotówki.

 

Zmieniona treść „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego  w mBanku S.A.” wchodzi w życie w dniu 11 marca 2016 r.

 

Jednolity tekst „Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.” znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje