powrót

Zmiany w warunkach korzystania z pakietu elastycznego dla MSP

Z dniem 19 marca 2016 r. wprowadzamy zmiany w „Warunkach korzystania z pakietu elastycznego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Najważniejsze zmiany:

- dodajemy postanowienia dotyczące reklamacji, w tym informacje o miejscu i formie złożenia reklamacji, terminie rozpatrzenia oraz sposobie powiadamiania o rozpatrzeniu reklamacji,
- modyfikujemy klauzule o ochronie danych osobowych,
- modyfikujemy uprawnienia klienta w ramach Modułu walutowego pakietu –
znosimy próg równowartości min. 10 000 euro dla negocjowanych transakcji wymiany walut.

Pozostałe, dotychczasowe preferencyjne warunki korzystania z poszczególnych produktów i usług w ramach pakietu pozostawiamy bez zmian. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa doradcą w mBanku.

Warunki korzystania z pakietu elastycznego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące od 19 marca 2016 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje