powrót

Ostrzegamy przed zlecaniem wysokokwotowych przelewów na podstawie fałszywych faktur lub fałszywych zleceń płatności

Zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Banków Polskich, w całej Europie odnotowano w ostatnich tygodniach nasilenie wyłudzeń. Przestępcy podszywający się pod osoby decyzyjne w firmach, kontaktują się z pracownikami operacyjnymi i telefonicznie lub mailowo zlecają pilne wysokokwotowe przelewy. Wyłudzane środki są natychmiast transferowane poza granice kraju.

 

W związku z powyższym mBank i Rada Bezpieczeństwa Banków ZBP pragnie przypomnieć, że:

- każdy przedsiębiorca powinien weryfikować okresowo poziom uprawnień i limitów osób uprawnionych do wykonywania transakcji finansowych w jego imieniu,
- wysokokwotowe zlecenia płatnicze powinny być autoryzowane przez drugą osobę, przełożonego lub osobę niepodlegającą osobie zlecającej przelew (tzw. autoryzacja na drugą rękę),
- zlecenia płatnicze wykonywane na podstawie rozmowy telefonicznej stanowią bardzo wysokie ryzyko podszycia się przez osobę zlecającą pod osobę z kierownictwa przedsiębiorstwa,
- dyspozycje mailowe, szczególnie dotyczące wykonania wysokokwotowego zlecenia płatniczego, powinny być przedmiotem dodatkowej weryfikacji, należy pamiętać, że adres mailowy nie stanowi potwierdzenia tożsamości nadawcy,
- w przypadku zlecenia wykonania takiego polecenia przelewu, uprawniona osoba powinna natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem oraz powiadomić organy ścigania. W takich sytuacjach czas jest krytycznym czynnikiem dla podjęcia skutecznych działań po stronie banków oraz przez organy ścigania.

 

Źródło: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

Kategorie:

MSP i Korporacje