powrót

Informacja dotycząca realizacji płatności z tytułu nowego podatku od sprzedaży detalicznej o symbolu formularza PSD-1

Szanowni Państwo,
 
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1150) wprowadza nowy podatek od sprzedaży detalicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
W związku z powyższym od 1 września 2016 r. obowiązuje nowa deklaracja podatkowa o symbolu formularza - PSD-1. Płatność z tytułu ww. podatku powinna być realizowana jako przelew podatkowy na rachunek urzędu skarbowego:
 
•    w przypadku podatników będących spółkami cywilnymi - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku,
•    w przypadku podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej - właściwego ze względu na adres siedziby podatnika,
•    w przypadku podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby - Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
 
Departament Bankowości Transakcyjnej

Kategorie:

MSP i Korporacje