powrót

Obsługa zleceń SEPA importowanych do systemu mBank CompanyNet po 7.10.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że przygotowując się do obsługi zleceń SEPA w systemie mBank CompanyNet po 31.10.2016r. mBank wprowadza nową funkcjonalność. W przypadku Polecenia Przelewu SEPA zaimportowanego do systemu mBank CompanyNet i adresowanego na rachunek IBAN prowadzony w mBanku, zlecenie takie może zostać zrealizowane jako przelew krajowy w walucie EUR, z zachowaniem daty waluty D dla beneficjenta (gdzie D oznacza datę realizacji przez mBank dyspozycji płatniczej klienta), czyli księgowanie na rachunku beneficjanta następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym. Odpowiednie warunki dla takiego przelewu określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych w Rozdziale I, litera C, punkt 2a.

Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest włączenie w systemie mBank CompanyNet znacznika konwersji zleceń SEPA niespełniających reguł SEPA „Automatyczna konwersja zleceń SEPA i EuroEkspress”.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Contact Center.

Kategorie:

MSP i Korporacje