powrót

Zmiana Regulaminu „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 listopada 2016 roku ulega zmianie Regulamin „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash”. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem sposobu realizacji zleceń SEPA do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w Euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009.
Zmieniony tekst Regulaminu „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash

Data publikacji zmian Regulaminu: 31 października 2016 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje