powrót

Zmiany w Regulaminach Kart Przedpłaconych wydanych jako instrument pieniądza elektronicznego

Szanowni Państwo,

mBank S.A. uprzejmie informuje, że  26.01.2017 r. wprowadza zmiany do „Regulaminu Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego mBanku S.A.” oraz „Regulaminu Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego”. Zmienione Regulaminy zostaną opublikowane na stronie www.mbank.pl 25.11.2016 r.

Zmiany dotyczą w szczególności wprowadzenia obowiązkowego procesu rejestracji danych Posiadaczy Karty prepaid wydawanych jako instrumenty pieniądza elektronicznego.

Każdy Posiadacz Karty,  będzie  miał możliwość rejestracji danych od dnia 25.11.2016 r. Ponadto, w celu potwierdzenia poprawności podanych danych, Posiadacz Karty zobowiązany będzie do zrealizowania przelewu zasileniowo–aktywacyjnego na rachunek karty.


Pozostajemy z wyrazami szacunku,
mBank S.A.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje