powrót

Obowiązkowy proces rejestracji kart przedpłaconych wydanych jako instrument pieniądza elektronicznego

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do zmian jakie wprowadziliśmy 25.11.2016r. każdy posiadacz karty przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego (IPE) mBanku S.A., jest zobowiązany do dokonywania rejestracji swoich danych w serwisie kart prepaid  www.mbank.pl/prepaid. Aby potwierdzić poprawność podanych danych, posiadacz karty zobowiązany jest do zrealizowania przelewu zasileniowo–aktywacyjnego na rachunek karty.

 

Pragniemy przypomnieć Państwu, że brak tych czynności w terminie do 31.01.2017 r.  spowoduje blokadę autoryzacji wszystkich wydanych, a niezarejestrowanych do tego momentu kart. Zdjęcie blokady będzie możliwe po rejestracji karty przez posiadacza oraz po wykonaniu przelewu zasileniowo-aktywacyjnego. Realizacja tych czynności będzie również warunkowała realizację dyspozycji wykupu środków.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tej informacji osobom, które otrzymały karty.

 

Informacje o nowym procesie rejestracji  są dostępne dla posiadaczy kart na stronie serwisu kart prepaid www.mbank.pl/prepaid.

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

mBank S.A.

Kategorie:

MSP i Korporacje