powrót

Rynek faktoringowy w Polsce

Rynek faktoringowy w Polsce, podobnie jak na świecie utrzymuje się od lat w trendzie wzrostowym. W 2015 światowe obroty faktoringowe wyniosły 2 373 003 mln EUR. Polski rynek faktoringowy stanowi 2% światowego rynku. W 2015 obroty faktoringowe w Polsce wyniosły 32 137 mln EUR, co stanowi stanowiło 8% polskiego PKB. Dla porównania rynek ten w Niemczech wyniósł 7% niemieckiego PKB, w USA 1%, na Węgrzech 3% a w Wielkiej Brytanii, tradycyjnym faktoringowym rynku 15% PKB. Powyższe dane pokazują dojrzałość polskiego rynku faktoringowego.
 
Rynek faktoringowy w Polsce

Rok 2016 pokazuje dalszy wzrost obrotów faktoringowych w Polsce. W 2016 obroty faktoringowe ogółem wyniosły 158 157 mln PLN, co stanowi wzrost o 20,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (131 146 mln PLN). Od lat bez zmian około 80% obrotów jest generowane lokalnie, około 20% stanowi finansowanie eksportu. Wydaje się że faktoring eksportowy to obszar w którym nastąpi dalszy rozwój.
Analizując rynek faktoringowy w Polsce widać wyraźnie coraz większą popularność rozwiązań opartych o przejęcie ryzyka odbiorców (faktoring bez regresu). Faktoring krajowy pełny w 2016 roku rośnie w tempie prawie 25%, obroty w tym rozwiązaniu wzrosły z 66 759 mln PLN do 83 668 mln PLN. Popularne są rozwiązania oparte o polisy ubezpieczeniowe i przejęcie ryzyka przez Faktora we współpracy z ubezpieczycielem, ale widać wzrost transakcji bez wsparcia ubezpieczeniowego, opierające ryzyko o indywidulaną ocenę portfela odbiorców przez Faktora. Klasyczny faktoring z regresem rośnie w tempie wolniejszym niż cały rynek. W 2016 roku odnotowano prawie 16% wzrost faktoringu z regresem (łącznie krajowego i eksportowego) z 62 636 mln PLN (2015) do 72 855 mln PLN (2016).

Faktoring w QIII 2016

Wzrost obrotów nie byłby możliwy bez stale wzrastającej liczby klientów. Rok 2016 firmy faktoringowe zamknęły z łączną liczbą klientów 7 853, co stanowi 10% wzrost wobec roku ubiegłego. Klienci przedstawili do finansowania niemal 7,5 mln faktur, o 14% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dynamiczny wzrost rynku faktoringowego jest możliwy dzięki oberwanemu od kilku lat wzrostowi zainteresowania faktoringiem po stronie największych przedsiębiorstw w Polsce.

mFaktoring w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby rynku finansowego w Polsce oraz potrzeby swoich klientów, w tym zarówno małych i średnich firm jak i największych korporacji oferuje i rozwija produkty strukturyzowane, dopasowane precyzyjnie do potrzeb i celów biznesowych swoich klientów. Posiadamy rozwiązania wspierające szybki dostęp do gotówki potrzebny średnim firmom jak i finansowe rozwiązania dla firm giełdowych, prezentujących publicznie wyniki finansowe, czy stanowiących cześć międzynarodowych korporacji. Dzięki takim rozwiązaniom firmy mogą nie tylko uzyskać bieżące finansowanie, zapewnić sobie monitoring odbiorców ale także uzyskać istotny efekt w strukturze bilansu poprzez sprzedaż należności faktorowi.