powrót

Nowa godzina graniczna dla płatności krajowych, zleceń wewnętrznych, Przekazu pocztowego i Polecenia zapłaty, składanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,


mBank S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 23.06.2017 r. dla następujących zleceń:

  1. Polecenia przelewu krajowego w ramach systemu ELIXIR,
  2. Polecenia przelewu do ZUS,
  3. Polecenia przelewu  do US,
  4. Polecenia przelewu wewnętrznego mBanku S.A.*,
  5. Polecenia przelewu natychmiastowego Express Elixir,
  6. Polecenia przelewu natychmiastowego Blue Cash,
  7. Polecenia przelewu masowego,
  8. Polecenia zapłaty,
  9. Przekazu pocztowego,
  10. Zlecenie założenia nowej lokaty terminowej,


składanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, BRESOK oraz MultiCash, następuje zmiana godziny granicznej przyjmowania do realizacji zleceń płatniczych z godz.19.00 na godz.20.00.

 

Jednocześnie zmianie ulega godzina generowania ostatniego pliku MT942 zawierającego bieżące operacje na Państwa rachunkach bankowych – plik będzie generowany o godz. 20.05.

 

Tryb realizacji pozostałych zleceń płatniczych w mBanku S.A. pozostaje bez zmian. Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej pozostaje również bez zmian.

 

Dodatkowo zmianie ulega godzina graniczna na składanie zleceń polecenia przelewu za pomocą systemów bankowości elektronicznej, skutkująca realizacją i przekazaniem środków za pośrednictwem systemu ELIXIR na  II sesję z godz. 11:30 na godz. 12:00.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.mbank.pl/pomoc/info/msp-korporacje/godziny-graniczne-zlecen-platnosci-krajowe.html
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Departament Bankowości Transakcyjnej

 

* Zlecenia przyjęte do realizacji miedzy godz. 19.30, a godz. 20.00  kierowane na rachunki Klientów Detalicznych w walucie obcej lub wymagające konwersji waluty będą księgowane na rachunku beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym dla mBanku.

Kategorie:

MSP i Korporacje