powrót

Nowa forma płatności składek do ZUS – zmiana od 1 stycznia 2018 roku

Szanowni Państwo,
 
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja  2017 roku,  która wnosi zmiany do:

  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz
  • ustawy – Kodeks pracy, oraz
  • niektórych innych ustaw,

od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega sposób regulowania zobowiązań na rzecz ZUS.
 
Od 01.01.2018 roku wszystkie zobowiązania wobec ZUS należy regulować w formie pojedynczego przelewu krajowego w walucie PLN, a nie jak dotychczas, w dedykowanej formatce zleceń do ZUS. Możliwość składania nowych zleceń do ZUS zostanie również udostępniona w płatnościach masowych oraz masowych plus.
 
Zgodnie z zapisami ww. ustawy do 31.12.2017 roku każdy płatnik otrzyma od ZUS nowy, indywidualny numer rachunku, na który kierować powinien wpłaty składek ZUS. Każdy indywidualny numer rachunku płatnika składek ZUS będzie budowany zgodnie z następującymi zasadami:

Nowa forma płatności składek do ZUS – zmiana od 1 stycznia 2018 roku

Źródło: http://www.zus.pl/documents/10182/24106/e-Sk%C5%82adka+-+proste+p%C5%82atno%C5%9Bci/e98a5580-c2e8-40a1-9566-10daa0c61473
 
 
Jedocześnie informujemy, że dotychczasowa forma rozliczeń płatności na rzecz ZUS w ramach systemów bankowości elektronicznej mBanku będzie dostępna do godziny 20:00 dnia 29.12.2017 roku. 
 
Po godzinie 20:00, dnia 29.12.2017 roku:

  • z systemów bankowości elektronicznej mBank CompanyNet oraz BRESOK (po połączeniu z bankiem) zniknie dedykowana formatka dla płatności do ZUS oraz
  • nie będą przyjmowanie do realizacji płatności do ZUS wysyłane dedykowanym komunikatem w ramach przelewów masowych plus.

 
Od dnia 30.12.2017 roku wszystkie płatności zobowiązań wobec ZUS, skutkujące  realizacją w 2018 roku, będą przyjmowane jedynie jako przelewy krajowe kierowane na indywidualne, dostarczone przez ZUS, rachunki płatników składek.
 
W związku z powyższym, możliwość składania zleceń do ZUS w dotychczasowej formie z datą realizacji późniejszą niż 29.12.2017 roku, będzie zablokowana w systemach bankowości elektronicznej już od 14.10.2017 roku.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Doradcą lub Contact Center. 

Kategorie:

MSP i Korporacje