powrót

Zmiany dla posiadaczy Kart Przedpłaconych mBanku wydanych jako instrument pieniądza elektronicznego

17 grudnia 2018 r. wprowadziliśmy zmiany związane z dyrektywą PSD2 w zakresie:
1. Karty Przedpłaconej na okaziciela, jako instrument pieniądza elektronicznego.
2. Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, jako instrument pieniądza elektronicznego.

Zapisy tej dyrektywy w Polsce reguluje ustawa o usługach płatniczych, która weszła w życie 20 czerwca 2018 r.

Najważniejsze zmiany dla posiadaczy kart:

  • Szybciej odpowiemy na reklamacje. Mamy na to 15 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach 35 dni roboczych.
  • Jeśli zgubisz kartę, zgłoś nam to jak najszybciej. To ważne, bo możesz odpowiadać za wykonane transakcje do 50 euro (do tej pory 150 euro).

Kategorie:

MSP i Korporacje