powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

31 lipca 2019 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Najważniejsze zmiany polegają na:

1. aktualizacji pozycji dotyczących administrowania rachunkiem bankowym,
2. wprowadzeniu opłat za wypłatę pocztową otwartą w obiekcie pocztowym,
3. wprowadzeniu opłaty za obsługę gotówkową prowadzoną przez wpłatomat kasjerski,
4. modyfikacji stawek za niektóre przelewy krajowe (SORBNET2, Express Elixir, Blue Cash) i niektórych opłat związanych z przekazem pocztowym,
5. wprowadzeniu opłat lub modyfikacji stawek w obszarze usług Collect, Mass Collect oraz Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego,
6. wprowadzeniu opłat za przedterminowe wycofanie lokaty terminowej oraz za nieprzesłanie środków pieniężnych na założenie lokaty terminowej,
7. usunięciu opłaty za  telefoniczne powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji SWIFT lub w celu uzupełnienia instrukcji płatniczych (wskazanie subkonta dla uznania),
8. wprowadzeniu opłaty za potwierdzenie przelewu przekazane w formie komunikatu SWIFT MT103,
9. wprowadzeniu opłaty za wydanie Mobilnego Tokena Sprzętowego (od momentu udostępnienia przez Bank),
10. usunięciu opłaty za aktywację usługi Mobilna Autoryzacja,
11. modyfikacji pozycji i stawek w obszarze kart płatniczych,
12. rozszerzeniu opisów pozycji dotyczących udzielania produktu ryzyka (kredyty, finansowanie wieloproduktowe) o kwestię podwyższania i przedłużania finansowania.

Poniżej zamieszczamy wykaz zmian oraz tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 31 lipca 2019 r.)
 
 

Kategorie:

MSP i Korporacje