powrót

Split Payment

Przekazujemy aktualne informacje dotyczące  projektu Ustawy o zmianie  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o Mechanizmie Podzielonej Płatności).
Nowe przepisy mają obowiązywać od  1 listopada 2019r.

Przedsiębiorcy zobowiązani będą do użycia „Mechanizmu podzielonej płatności”:

  • przy zapłacie za fakturę lub wiele faktur, wystawionych na kwotę co najmniej 15.000,00 zł lub równowartość w innej walucie,
  • jeśli co najmniej jedna faktura zawiera towary lub usługi określone w Załączniku nr 15 do Projektu Ustawy,
  • w przypadku płatności „zaliczki”, wyznacznikiem obowiązkowości będzie kwota wystawionej faktury lub suma kwot wystawionych faktur przy płatności zbiorczej.


Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, przedsiębiorcy będą groziły sankcje zgodnie z Projektem Ustawy.
Uwzględniając uwagi przedsiębiorców, ustawodawca przewidział w projekcie Ustawy możliwość płacenia faktur zbiorczo do tego samego dostawcy za okres nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc.
Przedsiębiorca będzie mógł również zapłacić z rachunku VAT należności związane z podatkami: PIT, CIT, podatek akcyzowy i podatki celne oraz ze składkami ZUS.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje