powrót

Zmiany wynikające z europejskiej dyrektywy PSD2

Wprowadzamy w mBank CompanyNet zmiany wynikające z europejskiej dyrektywy PSD2.

Dlatego od 12 września 2019 r.:

  • skracamy do 5 minut podtrzymanie sesji użytkownika, który nie wykonuje żadnych operacji w systemie bankowości internetowej,
  • maskujemy dane wrażliwe.

Na czym polegają zmiany?

  • Jeśli po zalogowaniu do systemu przez 5 minut nie wykonasz w nim żadnej czynności, automatycznie Cię wylogujemy. Wylogowanie spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych wprowadzanych w formularzach mBank CompanyNet. Aby dalej korzystać z systemu, musisz ponownie się zalogować.
  • Jeśli w systemie mBank CompanyNet będziesz chciał zobaczyć pełne dane wrażliwe, system poprosi o dodatkowe uwierzytelnienie, podobnie jak przy autoryzacji zleceń płatniczych.

Dlaczego wprowadzamy zmianę?
Powodem są wymogi określone w ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2). Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemów bankowości elektronicznej.

Potwierdzamy także, że nasze metody uwierzytelnienia stosowane przy logowaniu do systemu bankowości internetowej, spełniają wymogi dyrektywy PSD2.
 
Przypominamy, że od 14 września zaprzestajemy wydawania kart Visa Bonus Prepaid. Karty już wydane obsłużymy na dotychczasowych zasadach, do końca ich terminu ważności (data umieszcza na karcie), ale nie później niż do 13 września 2022 r. Wycofujemy kartę z oferty, ponieważ wykorzystuje ona pasek magnetyczny. To oznacza, że przy transakcjach POS użytkownik składa jedynie swój podpis na paragonie. Takie zabezpieczenie nie spełnia wymagania dyrektywy PSD2.
 
Tutaj umieściliśmy więcej informacji o PSD2.

Kategorie:

MSP i Korporacje