powrót

Ustawa o zmianach w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji Podatkowej (m.in. dotycząca białej listy)

Dzień dobry,

1 lipca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1065). Wprowadza m.in. zmiany dotyczące płatności i sprawdzania rachunków na tzw. białej liście.
Zachęcamy, zapoznaj się z jej treścią.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje