powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 października 2020 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.
 
Najważniejsze zmiany polegają na:
1. modyfikacji prowizji za utrzymywanie salda na rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych (ARD) oraz Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych (ALJ).
 
2. podwyższeniu opłaty za wydanie tokena sprzętowego i mobilnego tokena sprzętowego, wprowadzeniu opłaty miesięcznej za korzystanie z tokena sprzętowego lub mobilnego.
 
3. licznych modyfikacjach w obszarze kart płatniczych, w tym wprowadzeniu opłat i prowizji za nową kartę płatniczą Mastercard debetowa w euro (od momentu wprowadzenia karty do oferty Banku).
 
4. wprowadzeniu opłaty za złożenie lub zmianę Karty wzorów podpisów do umowy rachunku bankowego.
 
5. wprowadzeniu nowych opłat w obszarze wyciągów MT940, MT941, MT942, MT950.
 
6. podwyższeniu opłat za przekaz pocztowy oraz wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic kasowych. 
 
7. usunięciu słowa „min.” przy prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu oraz wcześniejsze rozwiązanie umowy kredytowej.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje