powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 grudnia 2020 r. wprowadzamy zmiany do "Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji".
Najważniejsze zmiany polegają na:

1. wprowadzeniu opłaty za przesłanie klientowi tokena sprzętowego lub mobilnego tokena sprzętowego,
2. doprecyzowaniu, że opłatę za uruchomienie usługi wielowalutowości na karcie płatniczej pobieramy za każdą  walutę,
3. podwyższeniu opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku,
4. podwyższeniu opłaty za przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady na rachunku,
5. podwyższeniu opłaty za odnotowanie zastawu na wierzytelności z rachunku klienta,
6. wprowadzeniu prowizji za brak wymaganych, zgodnie z umową kredytową lub umową ramową, wpływów na rachunek klienta (od 1 stycznia 2021 r.),
7. wprowadzeniu opłaty za niedostarczenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z regulaminem udostępnienia produktów obciążonych ryzykiem kredytowym oraz umową kredytową lub umową ramową (od 1 stycznia 2021 r.),
8. wprowadzeniu opłaty za wydanie gwarancji bankowej w formie dokumentu papierowego,
9. aktualizacji katalogu oferowanych przez bank bezpiecznych kopert w ramach wpłat i wypłat zamkniętych.

 

 

Kategorie:

MSP i Korporacje