powrót

Depozytariusz funduszy inwestycyjnych – informacja dla uczestników

Depozytariusz funduszy inwestycyjnych – informacja dla uczestników

Informujemy, że uczestnicy funduszy inwestycyjnych, dla których mBank S.A. pełni funkcję Depozytariusza mogą kontaktować się z nami poprzez dedykowany adres email: uczestnik.funduszu@mbank.pl.