powrót

Dodatkowa prowizja za wzrost salda

Planujemy wprowadzić dodatkową prowizję za wzrost salda.

Prowizja wejdzie w życie 30 grudnia 2020 r., a zmienioną Taryfę prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji ogłosimy 14 grudnia 2020 r.
 

  • Prowizję naliczymy od dodatniej różnicy sald między: sumą sald dodatnich na początek pierwszego dnia roboczego danego roku kalendarzowego a sumą sald dodatnich na początek 15 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
  • Prowizję naliczymy, jeśli różnica salda przekroczy 20 mln PLN.
  • Wysokość prowizji to 0,2% od dodatniej różnicy sald w PLN.
  • Przy naliczaniu prowizji zsumujemy salda dodatnie na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych prowadzonych w banku.

Salda w innych walutach przeliczymy na PLN zgodnie z średnim kursem z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A.

Z pozdrowieniami
zespół mBanku
 

Kategorie:

MSP i Korporacje