powrót

Zmiana w ustawie o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw dot. płatności z rachunku VAT

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawę dot. tzw. pakietu Slim VAT), Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2419.

Ustawa ta zawiera zmianę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe poprzez wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych (art. 62b ust. 2 pkt 3a Prawa bankowego). Przepis ten będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2021 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje