powrót

Komunikat w sprawie zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźników referencyjnych LIBOR po 31 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA (brytyjski organ nadzoru finansowego) ogłosił daty zakończenia opracowywania wskaźników referencyjnych LIBOR.
Informacja jest ważna w szczególności dla klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z produktów opartych o wskaźnik referencyjny LIBOR.

Ogłoszenie FCA związane jest ze stosowaniem tzw. rozporządzenia BMR, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.


Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
Informacje na temat wskaźników publikujemy na stronie.

Kategorie:

MSP i Korporacje