powrót

Informacja w sprawie płatności realizowanych na rzecz kontrahentów w Kanadzie

W związku ze zmianą prawa, dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi, od 1.06.2021 r. płatności realizowane na rzecz kontrahentów w Kanadzie powinny zawierać prawidłowe dane beneficjenta:

  • numer rachunku,
  • nazwę beneficjenta,
  • pełny adres: ulica, miasto, kraj – adresy ze skrzynką pocztową nie będą akceptowane.

Brak tych danych będzie skutkować opóźnieniami w realizacji płatności, a nawet ich anulowaniem przez banki kanadyjskie.

Prosimy o uważną realizację zleceń.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje