powrót

Odpowiadamy na pytania dotyczące GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Przekazujemy informacje o wycenie funduszu, zaawansowaniu prac i planowanym czasie zakończenia wyceny.
Wszystkie odpowiedzi dostępne są tutaj.

Przypominamy, że mBank jest depozytariuszem funduszu.