powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

28.06.2021 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. Część II „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”:
 

  • wprowadziliśmy zapisy o możliwości zawierania umów, aneksów, składania oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej przez pełnomocnika klienta pod warunkiem, że klient złożył w banku pełnomocnictwo dla takiego użytkownika (a z pełnomocnictwa wynika upoważnienie do zawarcia umowy, aneksu, złożenia oświadczenia lub dokumentu),
  • zaktualizowaliśmy zapisy dot. usługi mBank CompanyConnect.

Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy

.

Kategorie:

MSP i Korporacje