powrót

Zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.

28.06.2021 r. zmieniamy Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”:

  • wprowadziliśmy zapisy o możliwości zawierania umów, aneksów, składania oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej przez pełnomocnika klienta pod warunkiem, że klient złożył w banku pełnomocnictwo dla takiego użytkownika (a z pełnomocnictwa wynika upoważnienie do zawarcia umowy, aneksu, złożenia oświadczenia lub dokumentu),
  • zaktualizowaliśmy zapisy dot. usługi mBank CompanyConnect.


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje