powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 lipca 2021 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiana polega na:
1. wprowadzeniu, w ramach produktów gotówkowych, informacji że podana cena jest ceną netto (nie zawiera VAT),
2. włączeniu lokat terminowych do wyliczania miesięcznej prowizji za utrzymywanie salda,
3.  podwyższeniu, z 0,25% do 0,32%, prowizji za sumę sald dodatnich na rachunkach na początek roku,
4. modyfikacji sposobu wyliczania dodatkowej prowizji za wzrost salda. Będzie to różnica między sumą sald dodatnich na początek dnia w pierwszym dniu roboczym roku a średnią sumą sald dodatnich za okres dwóch miesięcy (listopad i grudzień) poprzedniego roku kalendarzowego,
5. wprowadzeniu prowizji i opłat za nowe rodzaje kart przedpłaconych, wprowadzane do oferty,
6. wprowadzeniu opłaty za rozpatrzenie roszczenia z udzielonej gwarancji,
7. podwyższeniu opłaty za potwierdzenie autentyczności gwarancji obcej na zlecenie Klienta,
8. wprowadzeniu zryczałtowanej opłaty za wysłanie dokumentacji dotyczącej gwarancji pocztą kurierską do odbiorców w Polsce,
9. podwyższeniu opłaty za sporządzenie opinii audytorskiej – przy dyspozycji złożonej w sposób inny niż przez mCN.

Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany skracające pozycje w taryfie i przenoszące opłaty z uwag do właściwych punktów, aby zwiększyć czytelność taryfy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje