powrót

Zmiany w ofercie przedpłaconych kart płatniczych. Wycofujemy kartę płatniczą Visa Business Prepaid, wprowadzamy Visa Business Prepaid Contactless

W sierpniu wprowadziliśmy do oferty nową, indywidualną przedpłaconą kartę płatniczą Visa Business Prepaid Contactless. Nowa karta umożliwia płatności zbliżeniowe oraz jest zgodna z Dyrektywą PSD 2 w zakresie silnego uwierzytelnienia. Ma 3-letni okres ważności i standardowy wzór graficzny banku.

Jednocześnie wycofujemy z oferty kartę płatniczą Visa Business Prepaid.
Od 10 września 2021r.:

  • nie zrealizujemy zamówień na nowe projekty,
  • nie wydamy karty w miejsce zastrzeżonej,
  • ostatnie wznowienia wydamy dla kart ważnych do października 2021r. Karty z późniejszym terminem ważności nie wznowią się automatycznie - konieczne będzie zmówienie nowych.

Karty, które już wydaliśmy działają na dotychczasowych zasadach, do końca ich terminu ważności (data umieszczona na karcie).

Zmieniamy też „Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mBank S.A.”:

  • zaktualizowaliśmy regulamin o nowe produkty i ich rozszerzone funkcjonalności.
  • zmieniliśmy brzmienie regulaminu na bardziej przyjazne i czytelne dla naszych klientów.


Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 – dane niezbędne do wydania karty, który wejdzie w życie 31 grudnia 2021 r.
Jednolity tekst tego dokumentu zamieściliśmy w sekcji Regulaminy i dokumenty.

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z Centrum Klienta lub swoim doradcą.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje