powrót

Odpowiadamy na pytania dotyczące GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Przekazujemy informacje związane z komunikatem White Berg TFI S.A. z 17 sierpnia 2021 r.
Wszystkie odpowiedzi dostępne są tutaj.

Przypominamy, że mBank jest depozytariuszem funduszu.