powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

Od 01.12.2021 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

W I części Regulaminu zmieniliśmy zapisy dotyczące wypłaty środków pieniężnych pozostałych na rachunku VAT po rozwiązaniu umowy rachunku (par. 61).

Zmiany w Części II „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.:

  • uzupełniliśmy informację o tym, że bank podpisuje dokumenty elektroniczne podpisem kwalifikowanym albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną,
  • wprowadziliśmy zapisy o holdingach,
  • zaktualizowaliśmy informacje dot. bezpieczeństwa systemu mCN oraz zapisy dot. wypłaty gotówkowej otwartej na Poczcie Polskiej,
  • zmieniliśmy klauzulę RODO,
  • usunęliśmy informacje o systemie BRESOK (wycofaliśmy go z oferty banku).


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje