powrót

Zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”

Od 01.12.2021 r. zmieniamy Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”:

  • uzupełniliśmy informację o tym, że bank podpisuje dokumenty elektroniczne podpisem kwalifikowanym albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną,
  • wprowadziliśmy zapisy o holdingach,
  • zaktualizowaliśmy informacje dot. bezpieczeństwa systemu mCN oraz zapisy dot. wypłaty gotówkowej otwartej na Poczcie Polskiej,
  • zmieniliśmy klauzulę RODO,
  • usunęliśmy informacje o systemie BRESOK (wycofaliśmy go z oferty banku).


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje