powrót

Zmiany w regulaminie „Złotowe i walutowe lokaty terminowe klientów instytucjonalnych.”

23.02.2022 r. zmienimy „Regulamin Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych.”
 

Najważniejsze zmiany:
1. doprecyzowaliśmy informację, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe,
2. zmieniliśmy zapisy dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
3. przenieśliśmy do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” zapisy o wysokości prowizji z tytułu:

  • nieprzesłania środków pieniężnych na założenie lokaty terminowej,
  • przedterminowego wycofania lokaty terminowej (usunęliśmy załącznik do regulaminu „Prowizja z tytułu przedterminowego wycofania części lub całości środków lokaty terminowej”),

4.    usunęliśmy zapisy dotyczące transakcji lokat terminowych zawieranych w systemie BRESOK (wycofaliśmy system BRESOK z oferty banku),
5.    uprościliśmy język regulaminu.

         
Nowy regulamin zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje