powrót

Zawieszamy naliczanie i pobieranie miesięcznej prowizji za utrzymywanie salda w PLN

Zawieszamy naliczanie i pobieranie prowizji za utrzymywanie salda w złotych do odwołania.
Prowizję tę określa „Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” w Rozdziale I „Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych” A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne:
„41. Prowizja za utrzymywanie salda

a) prowizja za utrzymywanie salda w PLN 0,02 % sumy sald dodatnich w PLN na ostatni dzień każdego miesiąca na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych Klienta z dodatnim saldem, pomniejszonej o 40 mln PLN.

Uwaga:
1. prowizję naliczamy, jeśli łączne saldo na ostatni dzień miesiąca na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, ARD, ALJ oraz na lokatach terminowych z dodatnim saldem prowadzonych w PLN jest wyższe od 40 mln PLN,
2. prowizję naliczamy za ostatni dzień każdego miesiąca i pobieramy do końca następnego miesiąca,
3. prowizji nie pobieramy za dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.”

Aktualna Taryfa Prowizji i opłat bankowych w mBank dla MSP i Korporacji.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje