powrót

Przypominamy o zasadach składania reklamacji dla kart płatniczych

Chcesz złożyć reklamację kartową? Zrobisz to w mCN, w przeznaczonym do tego miejscu.
 

Reklamację złożysz na kilka sposobów:

  • kliknij kafelek „Złóż reklamację” w Wirtualnym dziale lub,
  • wejdź w Listę reklamacji w Wirtualnym oddziale i wybierz „Złóż reklamację” albo,
  • w zakładce „+Nowe zlecenie/Wnioski i wiadomości” wybierz wniosek „Reklamacja”.


Twoja reklamacja powinna zawierać:

  • 16-cyfrowy numer karty, a jeśli reklamacja dotyczy wniosku o wydanie karty – numer  tego wniosku,
  • formularz reklamacyjny – jeśli reklamacja dotyczy transakcji kartą. Formularz znajdziesz pod linkiem,
  • szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia,
  • oczekiwania, które dotyczą sposobu rozwiązania reklamacji. Jeśli reklamacja dotyczy zwrotu kwoty opłaty lub prowizji – prosimy, podaj kwotę zwrotu.
     

Kategorie:

MSP i Korporacje