powrót

Uwaga na fałszywą korespondencję z Urzędu Patentowego RP!

Ostrzegamy przed kampanią oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Na co uważać?

  • rzekome wezwania do zapłaty – przesłane pocztą tradycyjną (rzadziej również elektroniczną),
  • spreparowane „DECYZJE”, „ŚWIADECTWA” oraz „UPOMNIENIA” których nadawca podpisuje się, jako Urząd Patentowy RP,
  • prośba o uiszczenie opłaty na zagraniczny rachunek bankowy.


Na czym polega zagrożenie?

Oszuści podszywają się pod istniejącą instytucję, wykorzystując wzorzec pism UPRP dla zwiększenia wiarygodności. Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków w walucie EURO na fałszywy zagraniczny numer rachunku bankowego. W ten sposób, dochodzi do wyłudzenia środków, z tytułu konieczności uiszczenia opłaty na rzecz Europejskiego Urzędu Patentowego. Może ona dotyczyć również rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak sprawdzić, czy wiadomość jest prawdziwa?

  • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał oficjalne ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu pt. „UWAŻAJ NA FAŁSZYWE DECYZJE, ŚWIADECTWA OCHRONNE, UPOMNIENIA!” znajduje się informacja m.in. o jedynym prawdziwym numerze rachunku do wpłat należącym do urzędu. Dodatkowo, znaleźć w nim można oficjalne stanowisko UPRP oraz numer infolinii, do przyjmowania pytań/zgłoszeń dotyczących podejrzanej korespondencji.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy otrzymana wiadomość, czy też numer rachunku są prawdziwe – warto skontaktować się bankiem w celu weryfikacji lub bezpośrednio z UPRP np. poprzez dedykowaną infolinię urzędu.
  • Poniżej prezentujemy przykład fałszywej wiadomości.


Co zrobić, gdy doszło do wpłaty/przelewu na fałszywy numer rachunku?

  • Sprawę należy pilnie zgłosić do mBanku, wskazując co najmniej numer rachunku odbiorcy i krótki opis zdarzenia.


Przypominamy, że skontaktować się z nami na wiele sposobów – poprzez infolinię Contact Center pod numerem 0 801 273 273 lub 22 6 273 273, zgłoszenie do Opiekuna lub Oddziału Korporacyjnego, wiadomość autoryzowaną w systemie CompanyNet;

Co można jeszcze zrobić?

  • Zgłosić sprawę do organów ścigania, przedstawiając (jeśli to możliwe) zachowane pismo/fakturę/e-maila.
  • Opcjonalnie: zgłosić sprawę do UPRP.


Przykład fałszywej korespondencji:

 

Fałszywa korespondencja Fałszywa korespondencja