powrót

Zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A."

5.09.2022 r. zmieniamy Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”;
 

  • zaktualizowaliśmy treść oświadczenia, które akceptuje klient przy podpisywaniu umowy, aneksu, oświadczenia lub dokumentu w postaci elektronicznej w systemie mBank CompanyNet; dodatkowo przygotowaliśmy oświadczenie, które będzie akceptował klient w procesie zdalnego podpisywania umów (proces zamierzamy udostępnić w przyszłości),
  • opisaliśmy zasady działania nowego modułu – Asystent online,
  • zaktualizowaliśmy informacje dot. usługi generowania wyciągów elektronicznych MT940 i MT942.


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje