powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”

Od 21 listopada 2022 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”.

Najważniejsze zmiany:

  • uszczegółowiliśmy powody wypowiedzenia przez bank umowy rachunku bankowego, jeśli klient naruszy przepisy ustawy (z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) lub bank nie może należycie wykonywać obowiązków, które wynikają z tej ustawy,
  • uprościliśmy język regulaminu.


Data publikacji zmienionego Regulaminu: 21 października 2022 r.

Jednolity tekst tego dokumentu zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje