powrót

Zmiany w „Opisie Lokat Terminowych”

Zmieniamy Opis Lokat.

Najistotniejsze modyfikacje Opisu:
1. nie będziemy już oferować lokat odnawialnych,
2. wycofujemy możliwość zawierania lokat w oddziale. Lokatami można szybko i łatwo zarządzać w module mPlatformy Walutowej w mBank CompanyNet,
3. uszczegółowiliśmy zasady dyspozycji przedterminowego wycofania Lokaty.

Zapoznaj się z nowym Opisem Lokat, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Opis Lokat znajdziesz na naszej stronie.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje