powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

1 grudnia 2022 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Polega ona na:
1. wstrzymaniu pobrania prowizji za utrzymywanie salda za dzień 2 stycznia 2022 r.,
2. wprowadzeniu opłaty za potwierdzenie realizacji pojedynczego zlecenia przelewu krajowego i zagranicznego w wysokości 30 zł (dotyczy potwierdzeń, których Klienci nie mogą pobrać samodzielnie w mCN),
3. usunięciu opłat za wydanie i przesłanie Tokena sprzętowego do mCN – ze względu na to, że Tokenów sprzętowych już nie wydajemy (wydajemy jedynie QR Tokeny),
4. usunięciu opłaty za wydanie kopii dokumentu potwierdzającego operację kartową w związku z decyzją Mastercard,
5. wprowadzeniu opłaty za zmianę limitu autoryzacyjnego w formie papierowej (dla kart Mastercard i Visa Świat),
6. doprecyzowaniu pozycji dotyczących kart prepaid (bez zmiany wysokości stawek).
 

Kategorie:

MSP i Korporacje