powrót

Allianz Duo FIO – ogłoszenie o zamiarze połączenia dwóch subfunduszy

17 marca 2023 r. TFI Allianz Polska S.A. (TFI) opublikowało ogłoszenie o zamiarze połączenia dwóch subfunduszy w ramach Allianz Duo FIO.

Subfunduszem przejmującym jest Allianz Globalnych Akcji. Subfunduszem przejmowanym jest Allianz Europejskich Akcji.

Do 13 kwietnia, do godziny 13:00 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić lub zamienić „na” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Do 17 kwietnia, do godziny 15:00 na platformie SFI można sprzedać i zamienić „z” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Po tych datach operacje dla funduszu Allianz Europejskich Akcji zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

21 kwietnia TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w Allianz Europejskich Akcji jednostki uczestnictwa Allianz Globalnych Akcji. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia 21 kwietnia.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie TFI Allianz Polska S.A. w sekcji Centrum Dokumentów.