powrót

PKO Parasolowy FIO – nowy subfundusz w SFI

1 czerwca 2023 r. do oferty Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) wprowadziliśmy nowy subfundusz z oferty PKO TFI S.A. o nazwie PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny.

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny jest subfunduszem „light green” (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR). Subfundusz promuje aspekty środowiskowe. Inwestuje głównie w podmioty, które są liderami w swoich sektorach w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych albo pozytywnych zmian w kontekście emisji gazów cieplarnianych.

Subfundusz inwestuje:

  • w podmioty działające proekologicznie, które minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne,
  • w podmioty których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo

i które działają w branżach takich jak:

  • energia odnawialna i alternatywna,
  • technologia,
  • transport,
  • recycling i gospodarowanie odpadami,
  • oczyszczanie wody i ścieków,
  • ograniczanie emisji szkodliwych substancji,
  • ochrona zdrowia,
  • edukacja i użyteczność publiczna.


Udział lokat, które promują aspekty środowiskowe, wynosi co najmniej 50% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział lokat, które spełniają wymogi zrównoważonych inwestycji (zgodnie z art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR) to minimum 40% wartości aktywów netto subfunduszu.

Więcej o polityce inwestycyjnej subfunduszu przeczytasz na stronie.