powrót

BorsodChem - wykluczenie z obrotu

W związku z planowanym zakończeniem notowania akcji spółki BorsodChem na giełdzie w Budapeszcie oraz po rozpatrzeniu wniosku spółki Zarząd Giełdy postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki z dniem 30 marca br. W związku z tym zlecenia maklerskie na akcje spółki niezrealizowane do dnia 26 marca br. tracą ważność, a od sesji w dniu 27 marca br. zlecenia na akcje spółki nie będą przyjmowane.