powrót

Nowa emisja akcji spółki BBI Development NFI SA

Nowa emisja w ramach prawa poboru obejmuje 114.217.660 Akcji serii C.
1 PP uprawnia do nabycia 1 akcji NE.
Cena emisyjna akcji – 0,50 zł
Planowany harmonogram emisji:
- dzień ustalenia prawa poboru – 16 lutego br.
- termin notowania praw poboru - 19-27 marca br.
- planowany termin zapisów podstawowych i dodatkowych – 28-30 marca br.
- planowany przydział akcji - 11 kwietnia br.
Klienci eMaklera składają dyspozycje zapisów przez mLinię do 30 marca do godziny 16.00. W momencie składania dyspozycji zapisu podstawowego należy być właścicielem odpowiedniej liczby praw poboru. Do złożenia dyspozycji zapisu dodatkowego uprawnione są osoby, które na koniec dnia prawa poboru były właścicielami chociaż jednej akcji spółki. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na eKoncie odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie zapisu.