powrót

Rekomendacja S (II) w mBanku

Rekomendacja S (II) przyjęta  przez Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie kredytów zabezpieczonych hipotecznie to temat w obecnej sytuacji rynkowej gorący i medialny. Warto zapoznać się z tą tematyką jeżeli jesteśmy posiadaczami KREDYTÓW hipotecznych denominowanych w walucie, aby móc podjąć właściwą decyzję odnośnie sposobu jego spłaty. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z rekomendacją KNF.

 

Czym właściwie jest rekomendacja S (II)?
W skrócie rekomendacja KNF zobowiązująca banki do:

  • zapewnienia informacji o spreadzie walutowym, czyli różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży danej waluty obcej, zarówno przed zawarciem umowy kredytu, jak i w trakcie jej trwania mBank udostępnia  te informacje na stronie kursów walut,
  • umożliwienia spłacania kolejnych rat kredytu w walucie waloryzacji kredytu.

Cały dokument opisujący Rekomendację S (II) udostępniona jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

 

Jak spłacać kredyt w mBanku walucie waloryzacji?
mBank nie udzielał i nie udziela kredytów walutowych, a jedynie kredyty waloryzowane kursem waluty obcej. Od 1 lipca 2009, zgodnie z Rekomendacją S (II), mBank umożliwia spłacanie kredytu waloryzowanego kursem waluty CHF, EUR, USD, GBP bezpośrednio w tej walucie. Spłata kredytu w walucie jest możliwa po otwarciu bezpłatnego rachunku walutowego eMAX walutowy oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytu. Po dopełnieniu tych formalności należy zasilać rachunek walutowy w mBanku odpowiednią kwotą (poprzez wykonanie przelewu walutowego na rachunek eMAX walutowy), a mBank samodzielnie pobierze środki niezbędne na spłatę kolejnej raty kredytu.

 

Ile razy będzie można zmienić walutę spłaty kredytu?
Mimo, że Rekomendacja S (II) nakłada na banki obowiązek umożliwienia Klientowi jednokrotnej zmiany waluty spłaty kredytu, mBank umożliwia Klientom, którzy po zmianie waluty spłaty kredytu uznają, że nie jest to dla nich korzystne, powrót do spłaty rat kredytu w złotych.

 

Co należy zrobić by zmienić walutę spłaty kredytu w mBanku?

  • założyć rachunek eMAX walutowy,
  • skontaktować się Centrum Finansowym lub mLinią, aby złożyć dyspozycję zmiany waluty spłaty kredytu,
  • na podstawie wniosku mBank przygotuje aneks do Umowy kredytowej,
  • aneks zostanie przekazany do Centrum Finansowego, gdzie należy go podpisać.

 

Ile wynosi spread w mBanku?
mBank posiada jeden z najniższych spread’ów w CHF. Aktualne wartości są opublikowane na stronie kursów walut.

Jakie są koszty związane ze zmianą waluty spłaty kredytu?
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej to koszt 200 PLN. Za prowadzenie rachunku walutowego mBank nie pobiera opłat, przyjęcie przelewów walutowych jest również bezpłatne.

 

Przydatne informacje:

Szczegółowe informacje o sposobie i zasadach zmiany waluty spłaty kredytu można uzyskać w Centrach Finansowych mBanku oraz za pośrednictwem mLinii.