powrót

SEPA Direct Debit w BRE Banku

Informujemy, że BRE Bank dla potrzeb słowackiego oddziału bankowości mBank
przystąpił do usługi SEPA Direct Debit, czyli usługi polecenia zapłaty w ramach
jednolitego obszaru płatności SEPA. Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla
klientów słowackiego oddziału bankowości detalicznej mBank czyli oddziału BRE
zlokalizowanego na terytorium strefy waluty EURO.

Szczegółowe informacje
dotyczące otwarcia rachunku w słowackim oddziale bankowości detalicznej mBank
oraz informacje na temat usługi SEPA Direct Debit zamieszczone są na stronie
www.mbank.sk/individualni/mkonto
(strona w języku słowackim).

Kategorie:

MSP i Korporacje