powrót

Zmiany w regulaminie dotyczącym mBank CompanyNet (dawne iBRE)

mBank S.A. uprzejmie informuje, że:

1.  w związku ze zmianą nazwy BRE Banku SA na mBank S.A. zmianie ulega nazwa Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta iBRE BRE Banku SA” na Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.

2. wprowadza się zmiany zapisów dotyczących zawierania transakcji lokaty terminowej oraz natychmiastowej transakcji wymiany walut,

3. wprowadza się możliwośc korzystania poprzez system mBank CompanyNet z modułu Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze oraz usługi mBank CompanyConnect Partner Pakiet,

4.  wprowadza się  zalecenia wynikające z Rekomendacji D,

5. wprowadza się zmiany przepisów dotyczących reklamacji oraz ochrony danych osobowych.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości Doradcy Klienta udzielą szczegółowych informacji.

Jednolity tekst Regulaminu Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A. znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje