powrót

Zmiany w regulaminach mBanku

Informujemy, że 25 stycznia 2014 r. oraz 27 stycznia 2014 r. zmianie ulegają regulaminy dla osób fizycznych oraz firm w mBanku.

25.01.2014 r. ulegają zmianie regulaminy i warunki dotyczące lokat oraz regulamin dotyczący reklamacji.

Zmiany w regulaminach i warunkach dotyczących lokat związane są z:
- aktualizacją nazwy Banku i danych teleadresowych Banku
- zmianą nazwy regulaminów, warunków, taryf i tabel
- wprowadzeniem pojęcia Posiadacz Rachunku
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących zmian regulaminu i form informowania o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy
- aktualizacją klauzul dotyczących ochrony danych osobowych
- zmianami porządkowymi

Zmiany w regulaminie dotyczącym reklamacji związane są z:
- aktualizacją nazwy Banku i danych teleadresowych Banku
- zmianą nazwy regulaminu
- doprecyzowaniem zapisu dot. formy w jakiej bank informuje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia transakcji kartowej
- wprowadzeniem zapisu mówiącego o tym, że wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim
- zmianami porządkowymi

Dokumenty obowiązujące do 24.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych "eMax lokata" w mBanku obowiązujący do 24.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w mBanku obowiązujący do 24.01.2014 r.
Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mBanku obowiązujące do 24.01.2014 r.
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku obowiązujący do 24.01.2014 r.

Dokumenty obowiązujące od 25.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych „eMax lokata” dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 25.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 25.01.2014 r.
Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 25.01.2014 r.
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 25.01.2014 r.

Dla firm od 25.01.2014 r. ulegają zmianie regulaminy rachunków bieżących oraz debetowych kart płatniczych dla firm.

Zmiany w regulaminach rachunków bieżących związane są z:
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących zmian regulaminu i form informowania o zmianach dokumentów stanowiący integralną część umowy
- aktualizacją klauzul dotyczących ochrony danych osobowych
- wprowadzeniem w mBanku nowego sposobu identyfikacji Klienta w aplikacji mobilnej.
- wypowiedzeniem umowy w przypadku zadłużenia na rachunku – rachunek z upływem okresu wypowiedzenia staje się rachunkiem służącym spłacie zadłużenia.
- zmianami porządkowymi

Zmiany w regulaminie dotyczącym kart debetowych dla firm związane są z:
- aktualizacją nazwy Banku i danych teleadresowych Banku
- zmianą nazwy regulaminu
- modyfikacją zapisu dot. ważności karty debetowej
- zmianami porządkowymi.

Dokumenty obowiązujące do 24.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku
Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku

Dokumenty obowiązujące od 25.01.2014 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Dodatkowo  27.01.2014 r. zmianie ulega nazwa Regulaminu udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku na Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
W treści dokumentu zostały wprowadzone modyfikacje związane z:
- zmianą nazwy BRE Banku SA  na mBank S.A.
- dodaniem nowego pojęcia – PIN do aplikacji mobilnej
- rozszerzeniem zapisów w par. 9 dotyczących zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku
- dodaniem zapisów w par. 12 dotyczących identyfikacji Kredytobiorcy przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mBanku obowiązujący do 26.01.2014 r.
Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący  od 27.01.2014 r.