powrót

Uwaga! Zmiana sposobu logowania do systemu mBank CompanyNet

Informujemy, że od 01.02.2014 r. zostaje wprowadzona zmiana w sposobie logowania do systemu mBank CompanyNet.
Proces logowania będzie podzielony na dwa etapy:
 
Część pierwsza – wyświetlony zostanie ekran, na którym należy:
- wybrać Sposób identyfikacji (np. „Token”),

podać dotychczasowy Identyfikator użytkownika,

Logowanie - Dalej

- potwierdzić powyższe przyciskiem „Dalej”.

Logowanie do systemu

 

Część druga – na kolejnym ekranie użytkownik:
- podaje Hasło,
- potwierdza krok przyciskiem „Zaloguj”

Zaloguj

Powyższa zmiana podyktowania jest względami utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa systemu mBank CompanyNet, zgodnego ze światowymi rekomendacjami i standardami stosowanymi w tym zakresie.

W przypadku pytań związanych z bezpieczeństwem systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet, prosimy o kontakt ze wsparciem użytkowników bankowości internetowej pod numerami telefonów:
- 801 273 273 z telefonów stacjonarnych lub
- +48 22 6 273 273 z telefonów komórkowych lub z zagranicy.Departament Bankowości Transakcyjnej

 

Kategorie:

MSP i Korporacje