powrót

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

W ostatnich dniach klienci mBanku mogli napotkać fałszywy komunikat związany z pozornym testowaniem oraz zmianą dostawcy usług GSM w mBanku na T-Mobile.

Treść tego komunikatu nie została wygenerowana przez Bank, lecz wskutek działania szkodliwego oprogramowania na komputerze użytkownika.
W przypadku wygenerowania poniższej wiadomości, nie należy wprowadzać otrzymanego SMS-a, ani podejmować żadnych dalszych kroków zasugerowanych w komunikacie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o nawiązanie kontaktu z mLinią pod numerem 801 300 800 lub 42 6 300 800.

Korzystając z okazji pragniemy przypomnieć, że przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przczytać SMS-a z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej: Bezpieczeństwo w mBanku

Bezpieczeństwo - mBank