powrót

Zmiany w zasadach dostępu do modułu Archiwum w mBank CompanyNet

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu promocji na bezpłatny dostęp do modułu Archiwum systemu mBank CompanyNet do końca września 2014 r.  Od 1 października br. moduł ten staje się modułem płatnym, zgodnie z zapisami w Tabeli Opłat i Prowizji dla standardowych modułów systemu mBank CompanyNet.

Informujemy również, że począwszy od 1 października br. dostęp do tego modułu będzie możliwy wyłącznie na podstawie Państwa decyzji przekazanej w terminie do końca września br. Przy braku informacji z Państwa strony, z dniem 1 października br. Bank wyłączy dostęp do modułu. Jego ponowne włączenie możliwe będzie po otrzymaniu przez Bank stosownej decyzji. 

Zgłoszenia można kierować do Państwa Oddziału, do Doradcy Klienta lub wysyłać przy pomocy formularza systemu mBank CompanyNet „Zmiana uprawnień w ramach systemu mBank CompanyNet”.  

We wrześniu br. planowana jest kolejna akcja informacyjna przypominająca o powyższych zmianach.

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za moduł będą pobierane dopiero po spełnieniu warunków zapisanych w treści Regulaminu dotyczącej opłat za moduł Archiwum, tj.  po dokonaniu pierwszej archiwizacji obrotów albo pierwszej archiwizacji zleceń. Zaznaczamy również, że utrata dostępu do modułu nie oznacza utraty danych archiwalnych.

Z poważaniem ,
Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje